0

วิธีการสั่งซื้อ

1.เพิ่มจำนวนสินค้าตามที่ต้องการ กดปุ่ม  BUY
หลังจากนั้น กดปุ่ม  เพื่อชำระเงิน


2. ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อแล้ว กด  ยืนยันการสั่งซื้อ3. ทำการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทาง Facebook  หรือ กรอกข้อมูลการสมัคร
หลังจากนั้น กด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ 
4. ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่งแล้ว กด  สั่งซื้อ
4. ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่งแล้ว กด  สั่งซื้อ
5. การสั่งซื้อสำเร็จเรียบร้อย ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าได้ตามเลขที่บัญชีที่กำหนด